Stovyklos vidaus tvarkos taisyklės

Stovyklos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems stovyklos dalyviams ir vadovams.

Visi stovyklautojai ir vadovai privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo ir poilsio saugos, maudymosi ir saugaus elgesio prie vandens telkinių taisyklių.

Už stovyklautojų saugumą atsako grupių vadovai. Grupių vadovai pasirašytinai supažindinami su stovyklos vidaus tvarkos taisyklėmis ir supažindina su šiomis taisyklėmis stovyklautojus.

Materialinius nuostolius, atsiradusius dėl nedrausmingo (tyčinio) stovyklautojo elgesio, padengia pats stovyklautojas arba jo tėvai (globėjai).

Grupių vadovai:

Stovyklos dalyviai privalo:

Saugus elgesys prie vandens telkinių:

Kategoriškai draudžiama:

Stovyklautojams draudžiama:

Stovyklos vadovas

Molėtai, Tolieja

LMD
VU
SMM
GVA
TEV
LMNSC

© 1995 - 2019 Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“. Visos teisės saugomos

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas