Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo bendrosios nuostatos

 1. Dalyviai į konkursą registruojasi pas savo mokymo / ugdymo įstaigos matematikos mokytojus arba mokymo / ugdymo įstaigoje paskirtą konkurso organizatorių.

 2. Dalyviai į konkursą individualiai neregistruojami.

 3. Dalyvio mokestį renka Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. Mokymo / ugdymo įstaigų mokytojai / administracijos darbuotojai dalyvio mokesčio nerenka, jie tik padeda mokiniui dalyvio mokestį perduoti konkurso organizatoriams.

 4. Mokymo / ugdymo įstaigų paraiškos registruojamos per elektroninę registracijos sistemą – www.registracija.kengura.lt . Paraišką pateikia mokymo / ugdymo įstaigoje konkursą organizuojantis darbuotojas arba mieste (rajone) paskirtas asmuo (organizatorius).

 5. Kiekvienas konkurso dalyvis (ir jo tėveliai / globėjai) sutinka, kad dalyvio asmens duomenys - vardas, pavardė, klasė ir mokykla - bus skelbiami viešai kartu su konkurse pasiektais rezultatais.

 6. Konkurso metu kiekvienas dalyvis gauna užduotis, dalyvio kortelę (atsakymų lapą), dalyvio pažymėjimą, „Kengūros“ pieštuką.

 7. Užduočių lapelyje mažai laisvos vietos, todėl popieriumi, reikalingu sprendimui, pasirūpina mokymo / ugdymo įstaiga arba pats dalyvis. Be to, dalyvis atsineša savo rašymo priemonę, liniuotę, skriestuvą.

 8. Dalyvio kortelėje yra išsami jos pildymo instrukcija. Teisingas kortelės užpidymas yra konkurso dalis, todėl užpildžius ją klaidingai – dalyvis diskvalifikuojamas. Kortelės negalima perlenkti, glamžyti.

 9. Dalyvio kortelėje teisingus atsakymus pažymėti reikėtų tik „Kengūros“ pieštukais.

 10. Konkurso metu draudžiama naudotis skaičiuokliais.

 11. Po konkurso pieštukai ir užduočių lapeliai lieka dalyviams.

 12. Konkurso užduotis ir atsakymus draudžiama skelbti viešojoje erdvėje lygiai vieną mėnesį (30 kalendorinių dienų) po konkurso dienos.

 13. Po konkurso, maždaug praėjus vienam mėnesiui, paskelbtoje preliminarioje rezultatų lentelėje, kita spalva išskiriami tos pačios mokymo / ugdymo įstaigos ir tos pačios amžiaus grupės dalyviai, kurių atsakymų rinkiniai sutampa, t.y. sutampa ne tik visi teisingi atsakymai, bet ir visi klaidingi. Programiškai tikrinami tų dalyvių atsakymų rinkiniai, kurie surinko 140 taškų arba mažiau.

 14. Preliminarioje rezultatų lentelėje kita spalva išskirti dalyviai (žr. 13 punktą), patekę į Lietuvos geriausiųjų 50-tukus, nėra apdovanojami diplomais ir prizais.

 15. Po preliminariųjų rezultatų paskelbimo, lygiai dvi savaites konkurso organizatoriai priima pastabas dėl neteisingai nurodytų dalyvio duomenų, taip pat galima pateikti apeliacijas (laisva forma) dėl paskelbtų rezultatų.

 16. Apeliacijos apsvarstomos Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo komiteto valdybos susirinkime. Atsakymas pateikiamas dar prieš paskelbiant galutinę rezultatų lentelę.

 17. Galutinėje rezultatų lentelėje dalyviai, kurių atsakymų rinkiniai sutampa (žr. 13 punktą), nereitinguojami su visais dalyviais.

 18. Konkurse dalyvaujantys darželių auklėtiniai ar priešmokyklinę klasę lankantys moksleiviai, reitinguojami kartu su pirmos klasės moksleiviais.

 19. Atsižvelgdami į konkurso mažųjų dalyvių tėvelių / globėjų išreikštus prašymus, „Nykštuko“ grupėje dalyvaujančių dalyvių užimama vieta preliminariojoje ir galutinėje rezultatų lentelėse nenustatoma, siekiant išvengti galimo liūdesio nepasiekus norimo rezultato.

 20. Paskelbus galutinę rezultatų lentelę, joje pateikti duomenys neginčijami ir nekeičiami.

 21. Visų konkurso dalyvių rezultatai konkurso informacinėje sistemoje saugomi ne ilgiau kaip vienerius metus. Prisijungimus pire konkurso informacinės sistemos turi konkurso organizatoriai, mokykloje paskirtas už konkursą atskingas asmuo ir mieste / rajone paskirtas už konkursą atskingas asmuo.

 22. Dalyviai, patekę į Lietuvos geriausiųjų 50-tukus, yra apdovanojami konkurso diplomais ir prizais. Diplomus taip pat gauna (nuo 2018 m.) savivaldybių geriausiųjų 10-kai bei savo mokymo / ugdymo įstaigose geriausius rezultatus pasiekę dalyviai (šiuos diplomus atsispausdina pati mokymo / ugdymo įstaiga, prisijungusi prie www.kengura.lt/diplomai sistemos).

Konkurso organizavimo komitetas
Patvirtinta: 2018-01-17

LMD
VU
SMM
GVA
TEV
LMNSC

© 1995 - 2019 Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“. Visos teisės saugomos

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas